Från och med den 1 januari 2013 har vi överlåtit den ekonomiska förvaltningen till Hem & Fastighet AB. Fastighetsförvaltningen, dvs den fysiska förvaltningen, har vi tagit över i egen regi  med hjälp av inhyrda entreprenörer.

Felanmälan skall i fortsättningen göras till respektive portombud alternativt till styrelsens ordförande för vidarebefordran till respektive entreprenör. Sådana ärenden skall kunna följas via vår hemsida på www.hagerstenshamnen4.se

Hem & Fastighet AB har en hemsida med adress www.hemochfastighet.se. Ärenden som berör den ekonomiska förvaltningen  kommer att hanteras av Hem & Fastighet AB via denna hemsida.

Varje medlem kan själva skapa en inloggning till Hägerstenshamnen4´s konto hos Hem & Fastighet AB, och där följa sitt ärende. Styrelsen har här också tillgång till all ekonomisk information samt möjlighet att attestera leverantörsfakturor.

För att kunna logga in på Hem & Fastighet´s hemsida anger du din e-postadress samt ett lösenord som du väljer själv. Efter de kommer kommer en e-post i retur med ett tillfälligt lösenord.

Alla leverantörsfakturor skall i fortsättningen adresseras till:

Brf Hägerstenshamnen 4
c/o Hem och Fastighet AB – 4069
Levfakt FE-258
105 69 Stockholm

Hem & Fastighet AB erbjuder alla medlemmar autogiro. Ansökan måste lämnas senast 15 februari för att gälla fr o m andra kvartalet 2013:

Hem och Fastighet AB
Fyrverkarbacken 30A
112 60 Stockholm

Ev tillägg till månadsavgiften för avgifter som är medlemmens ansvar kommer att kunna göras direkt på avin.

Föreningens bankgironr är 125-4192.