Brf Hägerstenshamnen 4 bildades i samband med att fastigheterna byggdes av JM år 1989-90.
Föreningens ekonomi är god,  som framgår av vår årsredovisning. Balansomslutningen är ca 121 mkr varav ca 90 mkr är skulder med räntekostnader fn ca 3,2 mkr/år  (ca 3,5 % ).

Månadsavgiften sänktes vid ingången till år 2010 med ca 5%.
Fr o m 4:e kvartalet 2011 sänktes den med ytterligare 5%

Adress:
Brf Hägerstenshamnen4
Selemdalsringen 8 -16
129 36 Hägersten

E-post:
info@hagerstenshamnen4.se

Organisationsnummer:
716420-0722


Visa större karta