Styrelsen

Bostadsrättförening Hägerstenshamnen4 | År 2017-2018

Jacob Johansson (Port 10)

Ordförande, ekonomi, samfällighet, fastighet

Anna Ljungquist (Port 16)

Sekreterare, överlåtelser

Zvon Markic (Port 8)

Webb / IT

Carin Osterman-Holmkvist (Port 12)

Trädgård

Frida Bergman (Port 14)

Gästlägenhet

Themba Tainton (Port 14)

Fastighet, återvinning, sammfällighet

Eva Glückman (Port 8)

Ekonomi, trapphus, tvättstugor

Anita Karlsson (Port 16)

Ekonomi

Vivianne Sterner (Port 8)

Gästlägenhet, trapphus, tvättstugor