Tv

Fastigheten är ansluten till Comhems kabeltevenät. På porttavlan finns uppgifter på vem du skall vända dig om tevenätet ej fungerar som det skall. Comhem har hemsida www.comhem.se.

Data

Områdets bredbandsnät är anslutet till Ownit som levererar tjänsterna. Det går även att erhålla bredband genom Comhem-nätet. Ownit har hemsida www.ownit.nu.

Supporten nås på telefon 08 – 525 07 300

måndag – fredag 08:00 – 22:00
lördag – söndag 10:00 – 19:00

E-post:
info@ownit.se

De lovar att svara på e-post inom 24 timmar.