Föreningen har tecknat ett avtal om teknisk förvaltning med Forstena Energi & Kontroll AB från om med 1 april 2015.

För akuta ärenden kan man ringa Forstenas akutnummer 08-187000.

En del arbeten inne i lägenheten bekostas av medlemmen själv (se stadgarna). För såna fel kan medlemmar också välja att anlita en annan entreprenör. Vi har tidigare använt följande:

 • VVS jour 020-150505
 • Solna högtrycksspolning 08-821907
 • Låstjänst Aspuddens Lås 070-3971000

För andra ärenden är tanken att vi primärt ska använda Forstena också, via webb eller telefon: 08 6451535, men det finns några alternativ:

 • För ärenden av generell natur – Klicka på Kontakt och skriv ditt meddelande
 • Du kan även använda föreningens blogg om du vill att ditt meddelande ska ska vara synligt på hemsidan för alla.
 • Du kan också skriva ett meddelande och lämna i brevlådan till föreningskontoret i port Tio. De vita brevlådorna i portarna ska dock inte användas.
 • För icke-akuta småfel finns det gamla formuläret

Exempel på akuta ärenden

 • Utströmmande vatten från t.ex. en brusten vattenledning.
 • Totalt stopp i avlopp, d.v.s. ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex. halkrisk), eller skada på fastigheten.
 • Brott på el-ledning eller helt strömlös lägenhet (ej p.g.a. nätavbrott) och/eller risk för personskada eller skada på fastigheten.
 • Krossad glasruta eller annan skadegörelse som gör att det finns risk för personskada eller inbrott

Problem som inte ska anmälas till jour

 • Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheten/trapphus osv
 • Avloppsvattnet rinner ut långsamt, fast det är inte stopp.
 • Trasig säkring/eluttag.
 • Sprucken glasruta.
 • Ingen värme i element
 • Störning från fest hos grannen eller liknande

Felanmälansformulär (för icke akuta fel)

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Rubrik

Beskrivning av felet