Dags för motioner till årsstämman!

 För att underlätta för så många som möjligt att delta kommer den att äga rum utomhus på vår gemensamma gård. Den formella kallelsen med alla underlag kommer att gå ut senare i maj. Nu vill vi påminna om motioner. Har du något du vill påverka i föreningen? Något du vill att föreningen utvecklar eller gör? Skriv då en motion till stämman! Motioner skickas senast den 25 april till styrelsen@hagerstenshamnen4.se.