Det finns barnvagnrum i varje port där barnvagnar och, i mån av plats, pulkor och snowracers kan förvaras. Du kommer in med din portnyckel. 

Föreningen har fyra cykelrum:

  • Ett i port 8
  • Ett mellan port 8 och 10. Det cykelrummet tillhör port 10 och har vit dörr.
  • Samt i portarna 12,14 och 16

Du kommer in alla cykelrum med portnyckeln.

VIKTIGT!

Det är absolut förbjudet och att förvara/ställa barnvagnar, cyklar samt annat brännbart material i trapphusen. Trapphusen måste förbli fria från hinder som kan försvåra utrymningen vid en nödsituation och/eller framkomligheten för sjuk- och räddningstjänst.