Vid felanmälan avseende delar som föreningen ansvarar för, mejla info@hagerstenshamnen4.se. Du kan vid akuta ärenden även kontakta vår fastighetsskötare Forstena på nummer 08 – 18 70 00. Exempel på akuta ärenden:

  • Utströmmande vatten från till exempel en brusten vattenledning.
  • Totalt stopp i avlopp, det vill säga ingen genomrinning.
  • Risk för personskada, till exempel halkrisk, eller skada på fastigheten.
  • Brott på elledning eller helt strömlöst i lägenheten (inte p.g.a. strömavbrott).
  • Krossad glasruta eller annan skadegörelse som gör att det finns risk för personskada eller inbrott.

Arbeten inne i lägenheter bekostas normalt av medlemmen själv (se stadgarna). Vi har tidigare använt följande: