Sedan våren 2017 ingår BRF Hägerstenshamnen 4 i Grannsamverkan. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. www.samverkanmotbrott.se

Syfte & Mål

SYFTE
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområdet mindre attraktivt för brottslig verksamhet. Detta gör man genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Metoden går helt enkelt ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

VAD BEHÖVER VI GÖRA?

Inte så väldigt mycket. Det handlar om att vara uppmärksam. Att bekanta sig med de boende i den trappuppgång där man bor. Att säga hej till varandra. Att visa att man har uppmärksammat en person som man inte känner igen genom och säg hej och kanske fråga vem hen söker. Sådant signalerar till en potentiell inbrottstjuv att de boende är vaksamma och att hen har blivit sedd. Det är alltid svårare att utföra ett brott om man riskerar att kunna bli identifierad.

Vara vaksam på sådant som sker i området. Är det okända människor som går runt och känner på dörrar? Eller någon bil som kör omkring sakta och verka spana in området? I mångt och mycket handla det väl om att våga se och ställa frågor snarare än att vända bort blicken och låtsa som ingenting.

Om man ser något som verkar misstänksamt ska man larma. Lite beroende på vad det är man har sett kan man ju antingen vända sig till kontaktombudet eller ringa 114 14. Är det ett pågående brott ska man dock alltid ringa 112!

Att man ska meddela grannar när man reser bort handlar ju inte om att vi vill veta allt om vad våra grannar företa sig. Det är ju en trygghet att veta att en granne känner till att man är borta och kan hålla lite extra koll på lägenheten och att allt verkar okej. Just den här punkten kanske är viktigare när man bor i ett villaområde.