Träfflokal finns invid port 8. Lokalen får disponeras av boende för kalas, möten och dylikt. Lokalen får bokas max åtta timmar per vecka. Är lokalen inte bokad får man vistas i den men inte hävda ensamrätt till den. Bord, stolar, glas, porslin får även lånas hem till boende i föreningen. För frågor och nyckel, mejla Lena Rasmussen på l.rasmussen@hagerstenshamnen4.se

BARN & UNGDOMAR
Utlåning av lokalen till barn och ungdomar utan vuxensällskap sker genom målsmans underteckning samt en pantavgift på 100 kr som fås tillbaka när lokalnyckeln återlämnas.

Barn & ungdomar får nyttja lokalen till kl 20.00, vuxna till kl 22.00 då lokalen skall vara utrymd. Således får lokalen ej användas för fester och annan högljudd aktivitet sen kvällstid. Personer under 20 år får inte dricka alkoholhaltiga drycker i lokalen. Rökförbud råder.

Var aktsam om inredning och aktiviteter såsom innebandy, fotboll och cykling är ej tillåtna.

BOKNING

Bokningslistan finns uppsatt på dörren utanför träfflokalen. Skriv namn och telefonnummer och mellan vilka tider du vill använda lokalen på bokningslistan. Om du vill boka porslin stolar eller bord ange det på listan.

Ytterporten in till träfflokal och tvättstuga öppnas med portsnyckeln. Om lokalen utnyttjas utan föregående bokning skall alltid namn samt tider skrivas upp på bokningslistan.

NYCKEL

Kontakta Lena Rasmussen. 

REGLER

Användandet av träfflokalen omfattas av samma regler som gäller för gästlägenheten i föreningen, vilka beskrivs i 30 § i föreningens stadgar. 

LÅN AV LOKAL

GLÖM INTE

MEDDELA DEN NI LÅNAT NYCKELN AV

STÄDNING

Se till att ni lämnar lokalen vackert välstädad. Skulle något saknas eller vara sönder säg till när du lämnar tillbaka nyckeln – det gäller även om lokalen skulle vara dåligt städad när du kommer dit.

Föräldrar som låter sina barn/ungdomar nyttja lokalen på egen hand ansvarar för att allt är i ordning efter användandet.