Bostadsrättsföreningen Hägerstenshamnen 4 äger fastigheten Träpatronen 4 som bildades i samband med att fastigheterna byggdes av JM år 1989-90. Byggnaderna består av två högre bostadshus (port 8 och 16) och en lägre del (port 10, 12 och 14). I föreningen finns 107 lägenheter.

Gemensamma utrymmen

Det finns flera cykelförråd, barnvagnsrum och tvättstugor samt en gästlägenhet som medlemmar kan hyra och en träfflokal som kan användas för kalas, möten, m.m.

Parkering

Parkering går att hyra. Till parkeringsplatserna och garaget är det separata köer. Parkeringen och kön administreras av Träpatronens Samfällighetsförening.

Renoveringar

Under de senaste åren har föreningen bland annat bytt ut samtliga hissar, renoverat gästlägenheten och träfflokalen, skaffat solceller samt adderat ny utomhusbelysning på gården.

För närvarande undersöks behovet av en relining, en enklare fönsterrenovering samt ommålning mm av våra trapphus.

Organisationsnummer
716420-0722