Om föreningen

Närområdet
I anslutning till Brf Hägerstenshamnen 4 ligger Mälaren och Örnsbergs klippbad och båtklubb samt Vintervikens stora parkområde med promenadvägar och joggingspår. I den stora trädgården finns gemensam uteplats och lekplats för de minsta.

Om föreningen
Brf Hägerstenshamnen 4:ans fastighet Träpatronen 4 bildades i samband med att fastigheterna byggdes av JM år 1989-90. På fastigheterna finns 3st bostadshus innehållande 106 lägenheter och 2 lokaler som kan disponeras av medlemmarna.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god,  som framgår av vår årsredovisning. Balansomslutningen är ca 121 mkr varav ca 90 mkr är skulder med räntekostnader fn ca 3,2 mkr/år  (ca 3,5 % ).
Månadsavgiften sänktes vid ingången till år 2010 med ca 5%. Fr o m 4:e kvartalet 2011 sänktes den med ytterligare 5%. Inga avgiftsförändringar är planerade.
Föreningen har under 2014-2015 byggt om en förskolelokal till sex lägenheter som sålts under 2015. Alla lån som upptagits för ombyggnaden har återbetalts och större delen av överskottet vid försäljningen har amorterats på föreningens lån. 

 

Utförda renoveringar
Hissarna i de två höghusen i föreningen byts ut under 2016. Taken reparerades och renoverades hösten 2015.

Gemensamma utrymmen
Det finns flera cykelförråd, barnvagnsrum och tvättstugor samt en gästlägenhet som medlemmar kan hyra och en träfflokal som kan användas för kalas, möten, bordtennis, m.m.

Parkering
Parkering går att hyra. Till parkeringsplatserna och garaget är det separata köer. Parkeringen administreras av Träpatronens Sammfällighetsförening.

Typ av förening
Äkta bostadsrättsförening

Adress:
Brf Hägerstenshamnen 4
Selemdalsringen 8 -16
129 36 Hägersten

E-post:
info@hagerstenshamnen4.se

Organisationsnummer:
716420-0722