Föreningen har två tvättstugor. En vid port 8 och vid port 12.

Tvättmaskinerna, inklulsive grovtvättmaskinen i port 8, bokas i 4-timmars pass mellan kl 7 och 22.  Bokning görs i tvättstugorna där mer detaljerad info finns. 

Styrelsen vill erinra om att de som använder tvättstugorna är skyldiga att hålla rent efter sig. Glöm inte att skölja ut tvättmedelsboxarna (de är löstagbara), rengöra luddfilter samt torka av maskiner och bänkar. Vid behov ska man även städa av golvet.


FELANMÄLAN OCH FRÅGOR
Om någon av maskinerna inte fungerar eller om du har frågor om tvättstugorna, kontakta Renée Andersson på r.andersson@hagerstenshamnen4.se.