Välkommen till BRF Hägerstenshamnen 4

Rutiner för felanmälan

Kontakta styrelsen i första hand.

SMS-notiser

Föreningen använder sig av SMS tjänsten Pixie för att snabbt kunna nå ut till medlemmar vid akuta problem eller andra ärenden