Hägerstenshamnen 4 är en bostadsrättsförening invid Mälarens södra strand i Hägersten. Husen i området Hägerstenshamnen stod klara under åren 1989-1990. Föreningen bildar tillsammans med tre andra föreningar området Selmedalsringen. Området är nära natur och vatten, samtidigt som huvudstadens alla delar finns enkelt nåbart via tunnelbanans röda linje.

Tillsammans med de övriga föreningarna ingår vi i Träpatronens samfällighet. Samfälligheten ansvarar för våra tre angöringsvägar som löper ut från rondellen, kabelnät/bredband samt parkeringshus inklusive gästparkering. Länk samfälligheten Träpatronen.

Örnsberg
Örnsberg har fått sitt namn efter ett torp som låg vid Örnsbergsviken (nuvarande Hägerstenshamnen). Huset brann ner på 1920-talet i en större eldsvåda som förstörde tegelbrukets byggnader och flera hus i området. Torpet hade sitt namn efter den första ägaren, Nils Öhrn, som förvärvade det år 1740. På ett fotografi från 1905 syns gården som låg längst in i Örnsbergsviken, ungefär där Örnsbergs båtklubb ligger idag. I slutet av 1800-talet etablerade Olsson & Rosenlunds AB sin verksamhet mellan Örnsberg och Hägersten och anlade sågverk, snickeri, tegelbruk, varv samt bostäder för sina arbetare. Det är på denna plats Selmedalsringen byggdes efter att JM förvärvat tomterna.

Vinterviken
1865 grundade Alfred Nobel Nitroglycerin Aktiebolaget, och fabrik uppfördes i Vinterviken. Här tillverkades dynamit ända fram till 1920-talet, företaget flyttade då till Gyttorp.

Sedan 1974 är Stockholms stad ägare till Vinterviksområdet och i mitten på 1980-talet var platsen i förfall. I en stor upprustning iordningställdes i början av 1990-talet parken med skulpturstråk, koloniträdgårdar (se Vintervikens kolonilottsområde) och promenadvägar med sittplatser efter landskapsarkitekten Torbjörn Anderssons planer.

Några fabriksbyggnader renoverades, andra revs och spränggroparna gjordes tillgängliga för allmänheten. 

Avstånd

Fågeltorget680m
Aspudden1 km
Wintervikens Café1.2 km
Vintervikens Trädgårdscafé1.6 km
Sjön Trekanten2 km
Midsommarkransen2 km
Liljeholmskajen3 km
Långbro värdshus3.4 km
Kungens kurva7 km
Örnsbergs t-bana350m
Axelsbergs t-bana350m