Protokoll från föreningens årsstämma som hölls 2024-05-15