Efter ett rörläckage i lägenhet i port nr 10 har värmecirkulationen tillfälligt varit avstängd 30 april 2021 .

Detta har haft en påverkan på elementen i lägenheterna i port 10 samt 12,14 och 16.

Systemet har slagit igång igen och skall så småningom ge samma värme som tidigare. 

Men om ni upplever en betydande försämring kan en luftning av elementen hjälpa.  Man kan själv göra detta med hjälp av luftningsnyckel (finns på t ex Claes Olsson) på elementets luftventil som sitter på motsatt sida till värmereglaget. Genom att öppna och släppa ut eventuell luft ökar elementens värmeförmåga . Glöm ej stänga ventilen när vatten börjar droppa.