Avgiften höjs med 5% från 1a februari 2024. Flera av föreningens kostnader har ökat, i synnerhet föreningens lån.

En ytterligare höjning under året kan eventuellt bli aktuell beroende på hur räntor utvecklas och hur väl vi medlemmar gemensamt kan hjälpas åt att få ner våra kostnader.