Vi ser att våra barnvagnsrum i våra olika trapphus har många barnvagnar, pulkor och andra aktivitetsbaserade saker i sig. Under 2023 kommer det göras en utrensning, så passa på redan nu att märka era ägodelar så vi vet vilka saker som har en ägare eller inte. Tack!