Från och med oktober så byter föreningens ekonomiska förvaltare namn till Nabo och avierna kommer med andra ord att komma från Nabo som avsändare.