Container ställs upp bredvid port 21 (mot skogen)

Fredagen 22/1 till Måndagen 25/1.

Det går bra att lägga sin gran redan nu på den asfalterade ytan mot skogen.

OBS containern är endast avsedd för julgranar.

Med vänlig hälsning, Träpatronens samfällighet.