Vår samfällighet kommer att ställa upp en container där julgranar kan kastas. Containern kommer att stå mitt emot port 26 från den 12e till 15e januari.