En 30m3 lastcontainer för ”ris & grenar” är beställt över helgen 14-17 januari på p-platsen bredvid huset Selmedalsringen 21.

Mvh, Styrelsen