Har du idéer, önskemål eller förslag om
hur vi ska ha det i vår förening? Då får du
gärna inkomma med en motion till
årsstämman i maj. Skicka in din motion senast den 8e april.

Beskriv ditt ärende och vilket förslag du
tycker ska fattas av årsstämman och
skicka till:
styrelsen@hagerstenshamnen4.se

På den här sidan kan du hitta några tips att tänka på när du fomrulerar din motion: https://bostyret.se/blogg/motioner-infor-stamma/