Det framgår inte hur många boende som eventuellt har fått dubbla fakturor för avgiften i juli, men för kännedom delar vi detta meddelande från Nabos hemsida:

Dubbla e-fakturor & postavier

Hej,
Vid aviseringen av avgiften avseende juli månad med förfallodag 230630 så drabbades vår leverantör av en driftstörning som genererade i att flera boende fått 2 st identiska e-fakturor i sin internetbank samt 2 st avier per post.
Givetvis ska endast 1 st avi betalas och dubbletten ska de boende därmed radera från sin internetbank alternativt kasta om de mottagit den per post.
Nabo beklagar det inträffade och det merarbete som detta orsakat er i styrelsen och era boende.
 
Vänligen,
Teamet på Nabo