Styrelsen undersöker möjligheten att använda de gemensamma lokalerna på ett effektivt sätt. Med en enkät samlar vi underlag för att kunna arbeta vidare utifrån medlemmarnas önskemål. Från stämman i år har styrelsen också ett uppdrag att undersöka möjligheterna att ha bastu i någon av lokalerna. Vi vill se över användningen av alla gemensamma ytor för att hitta det optimala utnyttjandet.

Enkäten är ett viktigt steg i det arbetet! Vi vill att så många medlemmar som möjligt gör sina röster hörda!

Svara på enkäten senast den 17 september. Ni kan svara på enkäten digitalt eller genom att lämna en lapp i kontorets brevlåda i port 10. Därefter sammanställs enkäten och presenteras för medlemmarna.

Enkäten digitalt: https://docs.google.com/forms/d/1kEPm4b6OlqKDQHSe6nO4NWSWeV6zsaj10bwkvh64vAQ/edit

Tack för att ni vill vara med och påverka!
/Styrelsen