Extrastämma tisdag 16e april kl 18:30 i föreningslokalen.

Vår nuvarande revisor går i pension vid kommande halvårsskifte och
önskar därför bli befriad från sitt uppdrag. Styrelsen rekommenderar Rävisor AB, som är
specialiserade på just bostadsrättsföreningar och dessutom debiterar väsentligt lägre arvode.
Såsom våra stadgar är formulerade krävs en ändring av dessa, vilket enligt gällande
lagstiftning måste beslutas på två stämmor, varav en extra stämma.


Efter att stämman formellt avslutats finns en chans att prata med styrelsen, träffa aktiva i
trädgårdsgruppen samt bolla idéer kring våra allmänna utrymmen. Det finns också möjlighet
att, om man så önskar, skriva upp sig i en ”resursbank” som styrelser kan använda sig av för
enklare ärenden.

Se anslag i portarna för mer information. Kallelser har även delats ut i brevinkast/postlådor hos samtliga medlemmar.

Välkomna!