Fler och fler väljer att skaffa elbil. Du känner väl till att vi sen i våren 2020 har vi fått ytterligare 30 laddplatser för elbilar i området. Vi har nu genom Träpatronens samfällighetsförening totalt 36 laddplatser för uthyrning, samt det finns även två platser med elbilsladdning för gästande besökare.

Anmälan om garageplats med laddning kan göras via formulär på Träpatronens hemsida. Det är kö till alla p-platser. Man lämnar sin eventuella befintliga p-plats när byter till sig en laddplats . Om man inte redan råkar stå på en plats som nu utrustats med laddbox, förstås.

Mer info på träpatronens hemsida