Avgiften kommer höjas med start 1 april 2023. Höjningen blir på 7 %.