Teknisk Förvaltning utförs av Forstena Energi & Kontroll AB.

Felanmälan görs med fördel via: www.forstena.se

Klicka på Felanmälan uppe i högra hörnet, fyll i föreningsnamnet utan Brf innan (Hägerstenshamnen 4). Välj adress i rullisten och fyll i uppgifter samt ange ärende.

Telefon Vardagar 08.00-09.00

08-645 15 35

Teknisk förvaltare: Anton Lind

070-142 40 80, e-post: anton.lind@forstena.se

Jour

Jouren skall endast användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå på och utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av hantverkare på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut. 

När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. 

Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt. 

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och inte ska anmälas till jour.

Jouranmälan

Om du läst ovan och anser att felet är av akut karaktär ska du kontakta jour.

JOUR 

ALLA DAGAR DYGNET RUNT 

08-18 60 00

Vid arbeten i bostäder som utförs av jour står medlemmar själva för dessa kostnader. Medlemmar kan själva välja att använda annan entreprenör.