Under sommaren har delar av styrelsen i Träpatronen tillsammans med representanter för tre olika konsultfirmor gjort rundvandringar i garage och på p-däck för att försöka få en bild av statusen i dessa. Ganska snabbt kunde konstateras att det finns övergripande problem med fuktskador i betongen. 

Denna tar sig uttryck på olika sätt, bland annat:

Styrelsen för Träpatronen kommer nu, efter att ha tagit in offerter från ovanstående tre konsultföretag, anlita en av dessa för en djupare undersökning och en så kallad tillståndsbedömning som sedan ska ligga till grund för vidare åtgärder, såväl kort som långsiktiga. 

Var dessa åtgärder hamnar tidsmässigt, ekonomiskt eller i omfattning vet vi förstås inte i dagsläget, det får undersökningen utvisa. Först därefter återkommer vi med en åtgärdsplan. I detta skede vill styrelsen i första hand att de fyra bostadsrättsföreningarna ska veta om vad som är på gång, därav denna information.