Vi vill informera om kostnadsläget i vår förening.

Vi börjar med föreningens kostnader för el, vilka inte är anmärkningsvärt höga. 2021 uppgick det till 98 000 SEK och en grov uppskattning för 2022 är 116 000 SEK. Våra solceller producerar en stor andel av det vi använder, vilket är jättekul!

En stor kostnad för föreningen är fjärrvärme och varmvatten, vilket ligger på ungefär 1 miljon SEK/år. Den kostnaden kan vi alla hjälpas åt att påverka. Detta genom att spara på vatten. 

Våra lån ska läggas om i mars 2023. Vi befarar att räntekostnaden kommer öka med ca 1 miljon/år. Detta är något vi inte vet helt konkret än. 

Troligen måste vi öka våra avgifter, i så fall blir det aktuellt tidigast i mars 2023. 

Så vad innebär alla dessa förändringar för oss i Hägerstenshamnen 4?

Ekonomi-gruppen har under sommaren och hösten haft flera möten för att se över hur vi ska klara våra ökade kostnader. Samtidigt som vi räknar med att fortsätta med de projekt som är planerade. 

Första etappen handlar om utbyte av hissar i låghusen (10, 12, 14). På grund av ekonomifrågan har vi beslutat att sitta still i båten och ta en sak i taget. Detta så att vi ska få det bästa möjliga för vår förening. 

Självklart håller vi alla medlemmar informerade längs resans gång!