Apropå ett fenomen som kan beskådas på några träd i området samt på föreningens gård så tipsar vi om att läsa om häggspinnmal på t.ex. denna sida:

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/fjarilar/ovrigafjarilar/haggspinnmal.102.html

Kort sammanfattning:
Häggspinnmalen kläcks och blir fjäril under högsommaren. Det lär bli en fjärilsexplosion som heter duga!
Trots att alla blad äts upp överlever träden att kalätas flera år i rad.