I höst kommer det att utföras en ny omgång OVK då tillträde kommer behövas till lägenheterna (igen). Vi har inte fått datum för detta ännu men vi aviserar om det så snart vi har det tillgängligt. Vid denna OVK-omgång ber vi alla medlemmar att tänka på att göra fritt i klädkammare och förråd för att kontrollanterna ska kunna mäta ventilationen där.

Syftet med OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av certifierade kontrollanter.

Mvh, Styrelsen