Vi har nu fått mer information om att OVK-kontrollanterna kommer att utföra kontroller i lägenheterna under vecka 41 och en bit in på vecka 42. Under vecka 40 kommer de lägga ut lappar med specifik dag för respektive port. Så håll utkik 🙂

Kontrollanterna hämtar upp nycklar i respektive port på morgonen för er som inte är hemma när kontrollerna utförs. Tänk på att göra fritt i klädkammare/förråd (i lägenheter som har det). Ta kontakt med någon i styrelsen (eller en vänlig granne) om du behöver du hjälp att lämna över nyckel till kontrollanterna.

Vecka 46 kommer det att ske injustering (förutsatt att nödvändiga åtgärder är färdigställda).

Vecka 40 (2-8 okt) – Lappar med information om specifik dag för respektive port
Vecka 41 (9-15 okt) – OVK (i vissa portar)
Vecka 42 (16-22 okt) – OVK (i resterande portar)
Vecka 46 (13-17 nov) – Injustering i samtliga portar

Mvh
Styrelsen