Vi vill påminna om våra tider gällande bygg och renovering, samt att det absolut inte får finnas några föremål i våra trapphus. Läs mer här: https://hagerstenshamnen4.se/att-tanka-pa/