Ellevio kopplar in ny ledning och stänger därför av strömmen, vilket berör föreningen mellan följande tider:

22 augusti 2019 mellan kl. 08 – 11

OBS! Viktigt att hissen inte används under denna period.

Det går även att se planerade strömavbrott bade bakåt och framåt i tiden. Mer info finns på:

avbrottskarta.ellevio.se