Från 1 juli 2019 blir det förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Det är innebörden av de nya regler om utökat rökförbud som träder ikraft vid halvårsskiftet. 

De nya striktare rökförbudsreglerna införs 1 juli 2019 och innebär att det då blir förbjudet att röka vid bland annat:

  • lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • entréer till lokaler som allmänheten har tillgång till 

Hälsningar,
Styrelsen