Med bakgrund av tidigare filmade avloppsstammar setts vara i dåligt skick så ska samtliga
stammar nu inspekteras.


Entreprenören: GR Avloppsrensning kommer att utföra arbetet.

Entreprenören kommer att gå ut med avisering gällandes dag för tillträdde till DIN lägenhet ca 1–2 veckor innan utförandeveckan (v.25)


Om ni inte kan vara hemma under besöken så kommer det vara nyckelinsamling av entreprenören på plats. Alternativt lämna in nyckel till styrelsen.

Vad du som boende bör tänka på inför en rörinspektion

För att underlätta arbetet i er lägenhet så kan ni i förväg göra det fritt under diskhon i kök och i badrum.

Återbesök.
Om återbesök behövs utföras för att boende ej gett tillträdde så kan samtliga lägenheter på den stammen behövs återbesökas. Detta tillför en extra kostnad för föreningen. I vissa fall kan boende bli direkt debiterade för återbesök vid aviserade tillfällen.

Krav på att släppa in rörinspektör.
Du kan inte neka att släppa in en rörinspektör då föreningen enligt lag samt stadgarna har rätt att utföra sådana åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav eller det underhåll som krävs för att fastigheterna ska fungera korrekt.

Utdrag ur stadgarna:
45 § Tillträdesrä.
Företrädare för föreningen har rä/ a/ få komma in i lägenheten när det behövs för 8llsyn eller för a/ u;öra arbete som föreningen svarar för eller har rä/ a/ u;öra.
Om bostadsrä/shavaren inte lämnar föreningen 8llträde 8ll lägenheten, när föreningen har rä/ 8ll det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

Vid frågor kontakt Fastighetsförvaltningen, Forstena

Anton Lind

Tel: 076-142 40 80

Mail: anton.lind@forstena.se