Rörinspektionen som från början skulle ha ägt rum i juni men som blivit uppskjuten två gånger pga ohyfsade fåglar på våra tak är nu planerat att utföras vecka 40.

Vid denna rörinspektion kommer det vara folk på taken för att inspektera våra vertikala stammar i föreningens fastigheter. Det kan under perioden låta konstigt ifrån avloppen. Det är helt normalt och inget att oroa sig för.

Mvh
Styrelsen