Viktig ändring: Vid rörinspektionen som kommer utföras nästa vecka kommer entreprenören inte behöva åtkomst till lägenheterna. Det kan dock bli nödvändigt för dem att komma in i lägenheterna senare i sommar (efter “industrisemestern”). Styrelsen informerar löpande allt eftersom att mer detaljer delges från entreprenören och fastighetsförvaltaren.

Meddelande från entreprenören GR inför rörinspektionen:

Vi skall försöka i 1:a läget att spola/inspektera stammar från avluftning så vi inte behöver blanda in lägenhetsinnehavare som måste komma hem och öppna.
Arbetet kommer att starta den 21 juni från taket.
När takarbeten är klara kommer vi fortsätta med källarledningar och pågå fram till v-27/28.
Kommer säkert att brusa till lite i respektive kök och badrum när detta sker. Boende bör vara förberedda på att det kan förekomma annorlunda ljud när arbetet utförs.

Vid frågor kontakta Fastighetsförvaltningen, Forstena

Anton Lind

Tel: 076-142 40 80

Mail: anton.lind@forstena.se