Tyvärr kunde entreprenören inte utföra rörinspektionen av våra vertikala stammar i föreningens fastigheter som planerat pga fågelbon på våra tak. Rörinspektionen skulle initialt utförts i juni men även den gången blev det avbrutet pga ilskna fåglar. Styrelsen har gett vår fastighetsskötare i uppdrag att sätta upp fågelskrämmor för att rörinspektion (och andra framtida takarbeten) ska kunna utföras. Nytt datum för utförande av rörinspektion är inte bestämt, men sker förhoppningsvis i slutet sep eller början okt.

Mvh
Styrelsen