Styrelsen har sammanställt enkäten som totalt 74 hushåll har svarat på. Det är ca 70 % av alla hushåll, vilket ger oss ett bra underlag på frågan hur vi ska utnyttja de gemensamma lokalerna. Många har uppskattat att vi genomfört enkäten, vilket gläder oss. Allt detta tyder på att det finns ett stort engagemang med frågan.

Så här svarade hushållen om frågan i vilken utsträckning de utnyttjar de olika lokalerna idag:

Fråga Minst en gång i månaden Några gånger per år Vid grovtvätt Aldrig Annat
Hur ofta använder ert hushåll lilla tvättstugan vid port 8? 22 9 9 29 4
Hur ofta använder ert hushåll stora tvättstugan vid port 12? 24 16 32 3
Hur ofta använder ni mangeln? 10 8 53 2
Hur ofta använder ni gästlägenheten? 1 29 31 13
Hur ofta använder ni föreningslokalen? 2 14 50 8

 

Vi har också fått följande resultat:

 

Andra förslag/synpunkter som kommit:

 

Planen är nu följande:

  1. Utifrån sammanställningen kommer vi att ta fram några förslag på hur vi utnyttjar våra gemensamma lokaler
  2. Medlemmarna får möjlighet att se förslagen och tycka till som en del av processen
  3. Beslut fattas på en stämma

Vi önskar er en fin höst och stort tack för engagemanget!

Mvh, styrelsen