1 september kommer Forstena göra statusbesiktning av 15 lägenheter i föreningen. Besöket tar 10 min per lägenhet och Forstena komma slumpmässigt välja lägenheter på plats. Tiden är mellan 08.00 – 10.00.

Om du inte vill ha besök, kontakta styrelsen på info@hagerstenshamnen4.se innan 31 aug, kl 15.00.

Hälsningar Styrelsen