Välkomna att träffa styrelsen och prata om föreningens gemensamma lokaler! Den 12 mars 15:00-18:00 kommer styrelsen att presentera fyra förslag om de gemensamma lokalerna. Syftet med det öppna huset är att ge alla medlemmar möjlighet att vara delaktiga och lämna synpunkter. Inputen kommer att vara en viktig del i att ta fram ett förslag som presenteras på årsstämman. Inga beslut kommer alltså att fattas före årsstämman. Den 12 mars vill vi att medlemmar funderar, tycker till och hjälper styrelsen att utarbeta ett bra förslag. Samtidigt bjuder vi på kaffe/te/vin/saft och något gott till! Vi ses i föreningslokalen den 12 mars! 

Bakgrunden

Styrelsen fick i uppdrag från årsstämman 2021 att undersöka möjligheten att upprätta en bastu i våra gemensamma lokaler. Styrelsen har även under en tid undersökt möjligheten att använda de gemensamma lokalerna på ett effektivare sätt. Vi har genom en enkät frågat medlemmarna hur de gemensamma lokalerna nyttjas nu och hur medlemmarna vill att vi utvecklar dem. Styrelsen har också tittat på användningsgraden av tvättstugorna. Styrelsens slutsats är att medlemmarna vill främst ha: 1) Goda möjligheter att tvätta i en eller två moderna tvättstugor, 2) Bastu/relax och 3) Gym. Enkäten visade att det är ganska jämt mellan dessa tre förslag. Förutom detta ser vi också ett stort behov av cykelförvaring, något som vi tror kommer att öka framöver. Styrelsen ser också goda möjligheter att utöka cykelförvaringen med enklare inbyggd förvaring utomhus. 

Vidare ser styrelsen att det skulle vara möjligt för föreningen att klara medlemmarnas behov av tvättstuga med en tvättstuga. Denna slutsats drar vi utifrån hur medlemmar svarade på enkäten, granskning av bokningslistorna samt samtal med Söderkyl, som föreningen har tvättstugeserviceavtal med, och som är experter på tvättstugor. Av de medlemmar som svarade på enkäten, svarade 22 hushåll att de vill ha två tvättstugor. Det var ungefär lika många som ville ha bastu och gym. Det är dock betydligt fler som svarar att de antingen aldrig använder någon av tvättstugorna eller enbart använder dem någon gång/år. Samtidigt vet styrelsen att det är många i föreningen som tycker att det behövs två tvättstugor. Därför har vi tagit fram förslag med olika lösningar, allt ifrån att ha kvar två tvättstugor till att vi skapar utrymme för bastu/gym, vilket då krävs att vi tänker om kring tvättstugornas lokaler. 

Efter att ha fått medlemmarnas synpunkter den 12 mars kommer styrelsen att utarbeta ett detaljerat förslag som tas för beslut till årsstämman i maj. Därefter – om årstämman vill att föreningen ska upprätta en bastu – kommer styrelsen att jobba vidare med detaljerna inklusive detaljerade kostnadsberäkningar och hur vi löser hygienfrågan, något som flera medlemmar lyfte i enkäten. Vi ser framför oss att vi inför digitala lås med bokningssystem på internet. Men, detta kommer i nästa steg. 

Nu vill vi få medlemmarnas åsikter! Vi ses den 12 mars i föreningslokalen!

Varmt välkomna!

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________