Följande datum kommer det finnas container uppställd utanför port 16.

Vad är grovsopor

Här slänger du sådant som är skrymmande och inte får plats i de andra kärlen. Det kan vara möbler, skidor, pulkor, keramik, porslin eller trädgårdsmöbler.

Här lägger du tex: Men inte:
 • Kläder
 • Mindre möbler
 • Leksaker
 • Trälådor
 • Porslin/ keramik
 • Planglas

 

 

 • Farligt avfall (tex färg, kemiska produkter)
 • Elektronik
 • Förpackningar
 • Tidningar
 • Hushållssopor
 • Matavfall
 • Byggavfall

Så återvinns grovoporna
Materialen sorteras och de olika materialslagen skiljs åt. Metallskrotet återvinns och blir nya metallföremål. Trä flisas och används som bränsle vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktion. De brännbara produkterna krossas och blir till bränsle. Restavfallet läggs på godkänd deponi.

Källa: www.sita.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *