Information om styrelsens ställningstagande kring föreningens trädbestånd

Information om styrelsens ställningstagande kring föreningens trädbestånd Bakgrund Vid årsstämman 2020 lades fram en motion om att fälla en eller flera almar på föreningens tomt utanför port 14. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att göra en översyn av samtliga träd på föreningens mark. Uppdraget innebär att se över behovet av eventuell beskäring och […]

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENLNGEN – Årets stämma äger rum utomhus den 26 maj kl 18:30

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENLNGEN HÄGERSTENSHAMNEN NR 4  I STOCKHOLMS LÄN Föreningens Firma och ändamål 1 § Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hägerstenshamnen nr 4. 2 § Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostads lägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som […]

Avbrott i värmecirkulation

 Efter ett rörläckage i lägenhet i port nr 10 har värmecirkulationen tillfälligt varit avstängd 30 april 2021 . Detta har haft en påverkan på elementen i lägenheterna i port 10 samt 12,14 och 16. Systemet har slagit igång igen och skall så småningom ge samma värme som tidigare.  Men om ni upplever en betydande försämring […]

Trädgårdsdag

Det är dags att göra fint i våra gemensamma utrymmen. Med anledning av rådande situation med covid-19 kommer vi att fortsätta med att ha flera trädgårdsdagar och anpassa aktiviteterna för att undvika trängsel.   Datum för boende i de olika portarna är följande:  Port 16 den 8 maj Port 8 den 9 maj Port 10, 12 […]