Påminnelse om tider & trapphus

Vi vill påminna om våra tider gällande bygg och renovering, samt att det absolut inte får finnas några föremål i våra trapphus. Läs mer här: https://hagerstenshamnen4.se/att-tanka-pa/

Rörinspektion och inventering av avloppsstammar V 25

Med bakgrund av tidigare filmade avloppsstammar setts vara i dåligt skick så ska samtliga stammar nu inspekteras. 
Entreprenören: GR Avloppsrensning kommer att utföra arbetet. Entreprenören kommer att gå ut med avisering gällandes dag för tillträdde till DIN lägenhet ca 1–2 veckor innan utförandeveckan (v.25) 
Om ni inte kan vara hemma under besöken så kommer det […]

OVK Vecka 19

OVK, eller Obligatorisk VentilationsKontroll som det heter är ett lagkrav,
kravet på OVK finns sedan 1991 och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Föreningen har ett ansvar att se till att detta sker enligt fastställda tidsintervaller. Vad du som boende bör tänka på inför en OVK är följande. För att […]

Mer info om årsstämman

NÄR: 24 MAJ KL 18.00
 VAR: CAFÉ HOUSE
 ADRESS: AXELSBERGS TORG 3 FIKA: JA DAGORDNING: 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av protokollskrivare
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 6. Godkännande av dagordningen 7. […]

ÅRSSTÄMMAN 2023

Årsstämman kommer vara 24 maj, mer info kommer i era brevlådor samt här på webbsidan närmare tillfället. Motioner behöver komma in senast 30 april till styrelsen.

TRÄDGÅRDSDAG 29 APRIL

KL 10.00 – 14.00
 VI SES PÅ INNERGÅRDEN. VI KOMMER OCKSÅ RENSA BLAND DEN DEL AV VÅRA GEMENSAMMA FÖRRÅD DÄR BARNVAGNAR, PULKOR OCH ANDRA SAKER FINNS (EJ CYKLAR) SÅ KOLLA ÖVER DINA SAKER INNAN OCH HA DEM UPPE I ER LÄGENHET UNDER DENNA DAG SÅ INGET SLÄNGS I ONÖDAN. GEMENSAM FIKA FINNS SÅKLART UNDER DAGEN […]

Ska du renovera?

Då behövs det skickas in underlag för det till styrelsen. Du hittar underlaget här: Anmälan renovering lägenhet Hägerstenshamnen 4