Garagestädning 12e-13e juni (bara inomhus). Vänligen parkera på annan plats under denna tid.

Information från Träpatronens samfällighetsförening: Garagestädning kommer utföras på onsdag 12/6 kl 8-16 (Selmedalsringen 6) och torsdag 13/6 kl 8-16 (Selmedalsringen 7). Städningen utförs endast inomhus. För att entreprenören ska kunna utföra städningen behöver de med plats i garaget parkera på annan plats under denna tid. Vänligen ta även bort föremål från parkeringsytan så som däck, […]

Grundvattenrör utanför port 14 kommer ersättas under v.24

Vi har fått meddelande från Ramboll att ett grundvattenrör utanför port 14 kommer ersättas under vecka 24. Ali Reza Sadeghi heter jag och jobbar på Ramboll. Vi är på uppdrag av SVOA bevaka grundvattennivåer och har ett par grundvattenrör inom trapatronen4. Ett rör ska ersättas vid port 14. Vi räknar att det ska ske ca. […]

Inventering av TV bas-stationer 29e maj

Den 29e maj kommer Dexnet att inventera och kontrollera installationer kopplade till Comhem/TV i föreningens fastigheter. Det sker i allmänna utrymmen, de behöver inte tillträde till några lägenheter. Ser ni någon person från Dexnet under dagen så vet ni vad de gör i lite olika skrymslen och vrår.

Årsmöte

Onsdag 15 maj Klockan 18:00 i caféet Axelsbergs torg 3 Välkomna!

Trädgårdsdag i föreningen 27e april

Lördag 27 april kl 9:30-13 samlas vi i föreningen för att fixa i ordning vår gemensamma gård m.m. inför sommaren. Kring lunch bjuds på korvgrillning och fika. Vi samlas från kl 9:30 på innergården vid gungorna. Väl mött!

Dags för motioner till stämman (senast 8e april)

Har du idéer, önskemål eller förslag omhur vi ska ha det i vår förening? Då får dugärna inkomma med en motion tillårsstämman i maj. Skicka in din motion senast den 8e april. Beskriv ditt ärende och vilket förslag dutycker ska fattas av årsstämman ochskicka till:styrelsen@hagerstenshamnen4.se På den här sidan kan du hitta några tips att […]

Extra stämma 16e april kl 18:30

Extrastämma tisdag 16e april kl 18:30 i föreningslokalen. Vår nuvarande revisor går i pension vid kommande halvårsskifte ochönskar därför bli befriad från sitt uppdrag. Styrelsen rekommenderar Rävisor AB, som ärspecialiserade på just bostadsrättsföreningar och dessutom debiterar väsentligt lägre arvode.Såsom våra stadgar är formulerade krävs en ändring av dessa, vilket enligt gällandelagstiftning måste beslutas på två […]

Container för julgranar 12-15 januari

Vår samfällighet kommer att ställa upp en container där julgranar kan kastas. Containern kommer att stå mitt emot port 26 från den 12e till 15e januari.